Szanowni Użytkownicy,
Dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy przekazać informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa na łamach strony internetowej https://zygzaksnow.pl/pl/
Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie jest przedsiębiorstwo Nowobilski Artur - ZYG ZAK wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul.Środkowa 182, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP:7361458020, REGON:120145518, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@zygzaksnow.pl, tel. 502 136 171
Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu:
1. świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. oferowania Ci przez nas usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. oferowania Ci bezpośrednio produktów i firm z nami współpracujących, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
6. odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
7. nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane adresowe i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez
Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz Tobą lub do
czasu realizacji umowy sprzedaży, a także po upływie tego terminu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych;
3) marketingowych, do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz
zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem https://zygzaksnow.pl/pl/content/14-polityka-prywatnosci


Śledź nas na Facebooku